3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

Úkoly na PONDĚLÍ 9. 9.

05.09.2013 13:31

ČJ: dodělat PS 4/1

M: PS 5/3

PS: písanka - dokončit str. 1 (V posledních dvou řádcích opsat věty a dokončit je podle své fantazie.)