3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

První úkoly

04.09.2013 14:02

Co nejdříve prosím vyplňte a přineste přihlášky do školní družiny a do kroužků.

V žákovské knížce prosím vyplňte informace o dětech a kontakty. Na druhé stránce se dočtete o organizaci letošního školního roku. Podepište prosím, že jste se seznámili se školním řádem. Jeho znění najdete zde.

Ve sděleních rodičům dále najdete informace o plavání a je potřeba vyplnit a poslat po dětech Prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka/žákyně.