3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

Procvičování vyjmenovaných slov na internetu

17.02.2014 14:48

Moc hezká cvičení na procvičování vyjmenovaných slov, která můžete "hrát" přímo na internetu, najdete zde.