3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

Návštěva centra HELP.

16.10.2013 14:49

Ve čtvrtek 17. 10. 2013 jedou žáci 3. ročníku do centra Help v Uherském Hradišti.

Zúčastní se intervenčního programu pro třídní kolektivy. Jedná se o cílené speciálně pedagogické programy pro třídní kolektivy.

Sraz v 7. 15 na vlakové zastávce.

S sebou psací potřeby, pití, svačina, přezůvky, průkaz pojištěnce.

Doprava bude hrazena z třídního fondu.

Návrat 12.32 nebo 13.23 hod. na vlakové nádraží Pitín. Pokud se vrátíme pozdějším spojem, oběd bude pro děti odložený ve školní jídelně.