3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

DÚ na středu 18. 12.

17.12.2013 13:52

ČJ: PS 28/2

M: uč. 34/3 c) do M-Š