3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na úterý 5. 11.

04.11.2013 15:58

ČJ: do nakopírovaného papíru doplnit vyjmenovaná slova po B (podle strany 40 v učebnici) + do prázdných okének dokreslit ilustrace ke slovům

M: dodělat uč. 19/3 (skládat parkety podle zadání), kdo stihl ve škole - PS 18/3

ČT: PS 18/19