3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na úterý 24. 9.

23.09.2013 13:25

ČJ: Vezmi si kalendář a vyhledej v měsíci říjnu a v prosinci jména, která začínají na Š. Seřaď je podle abecedy do ČJ-D.Ú.

ČT: PS  7/14 dokončit

V úterý budou třeťáci 20 minut po škole. Budeme probírat učivo z prvouka, jako náhradu za zlobení v dnešní hodině PRV. Díky za pochopení.