3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na úterý 22. 10.

21.10.2013 16:11

ČJ: uč. 33/15 - Doplň a přepiš do ČJ-D.Ú. osnovu bajky O lišce a kozlu