3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na úterý 17. 12.

16.12.2013 13:21

M: uč. 36/3 do M-DÚ

ČJ: 58/15 - dodělat v ČJ-Š