3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na úterý 10. 12.

05.12.2013 15:06

ČJ: PS 25/2

M: PS 25/6, 7

AJ: test na slovíčka HRAČKY