3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na středu 8. 1.

07.01.2014 15:05

ČJ: PS 30/6

M: uč. 38/1 c) - do M-Š (tam máme příklad rozpracovaný)