3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na středu 6. 11.

05.11.2013 12:44

ČJ: dolepit lístky s vyjmenovanými slovy po B do nového zeleného sešitu