3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na středu 5. 2.

04.02.2014 11:19

ČJ: PS 38/1, 2

M: uč. 47/7 - do M-DÚ