3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na středu 4. 12.

02.12.2013 15:02

ČJ: uč. 49/ 12 - doplň a přepiš do ČJ-DÚ. Vyber si 3 slovní spojení a vymysli s nimi věty. Ty napiš.

M: uč. 29/3 - dodělej. Vzniklé čtverce nalep do geometrického sešitu. 

AJ: písemka na slovíčka COLOURS