3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na středu 19. 2.

17.02.2014 13:39

M: PS 36/4 dokončit

ČJ:

1. Doplnit, vykreslit a nalepit obrázky s vyjmenovanými slovy po V do zeleného sešitu.

2. Popis pracovního postupu - Popiš výrobu některého výrobku z hodin PČ podle připravené osnovy.

AJ: 6 vět, ve středu písemka