3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na středu 15. 1.

14.01.2014 13:37

ČJ: uč. 67/26 - do ČJ-DÚ - přepsat, vyznačit a napsat jednu větu s každým slovem