3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na středu 11. 9.

10.09.2013 14:27

M: uč. 5/6 (přepsat zadání do M-DÚ a vypočítat)