3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na pondělí 7. 10.

04.10.2013 16:33

ČJ: do ČJ-Š cvičení z uč. 23/5. Děti už mají rozpracované ze čtvrtka. Rozdělí slova do tří sloupečků podle příbuznosti slov.

M: PS 12/4

ČT: PS 10/20, 21