3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na pondělí 24. 2.

20.02.2014 13:25

ČJ: uč. 87/11 do ČJ-DÚ