3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na pondělí 23. 9.

20.09.2013 14:09

ČJ: do ČJ - DÚ napiš 5 vět na téma: Proč bychom se měli učit cizí jazyky? Jaký jazyk bych se chtěl naučit?

M: PS 8/1

ČT: Vyber si jednu z básní na str. 8 nebo 9 a nauč se ji recitovat nazpaměť. Kdo bude chtít, může se vyvolat už v pondělí nebo v úterý, ale nejpozději ve čtvrtek.