3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na pondělí 21. 10.

16.10.2013 14:45

ČJ: PS 16/1 Na cvičení budeme pracovat v pondělní hodině ČJ. Zatím si obrázky jen vybarvi a očísluj podle toho, jak se příběh udál.

M: PS 15/9