3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na pondělí 20. 1.

16.01.2014 13:21

ČJ + M: dokončit Přípravy na pololetní práce (písemky "nanečisto"), v pondělí budu sbírat