3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na pondělí 2. 12.

29.11.2013 10:55

ČJ: uč. 48/10 - doplň a přepiš do ČJ-DÚ.

PRV: dokončit pracovní list z pátku (přírodniny, lidské výrobky, povolání) 

OPAKUJEME básničky a texty písní na ROZSVICOVÁNÍ STROMKU.