3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na pondělí 16. 12.

13.12.2013 13:39

ČJ: do ČJ-DÚ napsat podle PS 25/5 popis oblíbené hračky nebo předmětu

M: PS 24/3

ČT: PS 25/8