3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na pondělí 13. 1.

08.01.2014 14:52

M: uč. 39/4 - opsat do M-DÚ a doplnit chybějící číslice

ČJ: uč. 61/22 - dokončit souvětí podle vlastní fantazie, přepsat je do ČJ-DÚ a zapsat vzorec souvětí.