3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na pátek 6. 12.

02.12.2013 15:05

PRV: dodělat pracovní list (přírodniny, lidské výrobky, povolání). V pátek vysbírám.