3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na pátek 27. 9.

24.09.2013 15:41

PRV: nakresli do malého PRV sešitu, jaké značky potkáváš po cestě do školy. Nemusí být všechny :-) Stačí 5 značek.