3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na pátek 13. 9.

10.09.2013 14:29

PRV: PS 5/ úkol označený rámečkem ČJ (Očíslujte obrázky rozhovoru v pořadí, jak následovaly po sobě.)