3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na čtvrtek 6. 2.

05.02.2014 14:33

ČJ: uč. 81/21 do ČJ-DÚ

M: 74/4 na fólii

ČT: čtenářská hodina

AJ: 5 vět