3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na čtvrtek 3. 10.

02.10.2013 14:33

ČJ: do ČJ-DÚ napiš minimálně 5 vět na téma: Jakým zvířetem bych chtěl(a) být? Proč?