3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D.Ú. na čtvrtek 16. 1.

15.01.2014 15:35

M: PS 30/5

ČJ: dodělat čtyřsměrku s vyjmenovanými slovy + nalepit ji do ČJ-Š