3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na čtvrtek 12. 9.

10.09.2013 14:28

ČJ: PS 6/6

M: PS 6/1

ČT: PS 3/3 (dodělat), 4