3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

D. Ú. na čtvrtek 12. 12.

11.12.2013 10:30

ČJ: vybarvit lístky s vyjmenovanými slovy po M, vystříhnou t a nalepit do zeleného sešitu

M: PS 26/1, 2 - dodělat