3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

Co nás čeká ve čtvrtletkách?

15.11.2013 14:24

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z M

Píšeme v úterý 19. 11.

 • Násobení a dělení
 • Slovní úlohy
 • Pamětné sčítání a odčítání do 100
 • Písemné sčítání
 • Indické násobení
 • Násobilkové obdélníky
 • Pavučiny (např. PS 16/2)
 • Obvod a obsah (úkol typu PS 21/21)

 

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČJ

Píšeme ve středu 20. 11.

 • Diktát
 • Doplňování i/í, y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • Druhy vět
 • Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné, samohlásky krátké a dlouhé – vyznačení ve slovech
 • Řazení podle abecedy
 • Stavba slova (kořen, předponová a příponová část), např. PS 13/3
 • Doplňování ů/ú, skupiny s ě
 • Vyjmenovaná slova po b
 • Antonyma (slova opačného významu)
 • Synonyma (slova podobného významu)