3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

CO NÁS ČEKÁ V POLOLETNÍCH PÍSEMKÁCH?

14.01.2014 14:51

POLOLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE

M (píšeme v pondělí 20. 1.)

 • Písemné sčítání a odčítání
 • Přednost x a : před + a –
 • Příklady se závorkou
 • Slovní úlohy
 • Součtové trojúhelníky, pavučiny, sousedé (uč. 35/1)
 • Indické násobení
 • Zaokrouhlování
 • Geometrie:
 • Sestrojení geom. tvaru či bodů pomocí šipkového zápisu (např. uč 39/5)
 • Měření délky stran s přesností na mm
 • Obsah čtverečkovaného útvaru (např. 37/1)

ČJ (píšeme v úterý 21. 1.)

 • Vyjmenovaná slova po B, L, M (doplňování i/y, tvoření slov s problematickými dvojicemi – např. lyska X líska)
 • Kořen, předponová a příponová část slova, koncovka
 • Slova příbuzná (např. vymysli tři slova příbuzná ke slovu les)
 • Synonyma, antonyma; slova nadřazená, podřazená, vícevýznamová
 • Slovní druhy – vyhledávání sloves, podstatných jmen, předložek
 • Vzorec souvětí
 • Reklama – vysvětli vlastními slovy (uč. 53)