3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

9.6.

09.06.2014 12:20

úkoly na čtvrtek: ČJ 158/10 do ČJ DÚ (druhou polovinu textu a postupovat jako ve ŠS, určit slovní druhy, u podstatných jmen a u sloves určit mluvnické kategorie),

M - 101/1 dokončit ve ŠS, PS 47/1,2,

PRV - dodělat zápis s obrázky