3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

9.4.

09.04.2014 12:31

M - PS 18/3 dodělat

                                        ČJ - naučit definice podstatná jména, slovesa a co u nich určujeme, procvičit