3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

8.4.

08.04.2014 12:25

ČJ - pracovní list

                            ČT - příprava na čtení str. 122 - 123, PS 19/7 dodělat