3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

7.5.

07.05.2014 12:23

M - PS 33/3,4 dodělat,

       PRV - učit str. 56 - 63, v pátek na opakování, v pondělí písemka