3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

7.4.

07.04.2014 13:18

ČJ - opravit ve školním sešitě (procvičit pád,číslo,rod)

    M - PS 18/2, přinést kružítko

  VV - aspoň 2 vyfouknutá vajíčka a mašle