3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

5.5.

05.05.2014 12:16

ČJ - PS 27/2,

PRV - dodělat PS 55, opakovat v učebnici str. 56 - 63