3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

4.4.

04.04.2014 09:39

PRV - učit na písemku (uč.50 - 55)