3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

30.4.

30.04.2014 12:17

M - PS 29/6,  ČJ - PS 25/11,12, opakovat slovní druhy, AJ - učit na ST slovíčka oblečení,

na pátek (popř.pondělí) přinést svoji fotku na rozstřižení (spíše portrét)