3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

3.6.

03.06.2014 12:36

ČJ - 155/24 opsat do ČJ DÚ a určit slovní druhy,

    M - 98/2 do M DÚ