3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

3.4.

03.04.2014 12:17

ČJ - 115/24 do ČJ DÚ

            M - PS 14/4

        ČT - dokončit PS 17,18

    AJ - PS 41