3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

29.5.

29.05.2014 11:08

M - PS 42/3, PS 43/7,

    ČJ - opakovat všechny slovní druhy - definice i určování, zkoušení