3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

28.4.

28.04.2014 13:11

M - PS 26/8,

ČJ - 130/26 - ústně připravit, procvičit