3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

26.5.

26.05.2014 12:36

ČJ - oprava písemky,

    M - 94/4 do M DÚ,

    ČT - PS 34/24