3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

26.3.

26.03.2014 12:36

M - PS 11/1

        

                    Na otvírání studánek přinést šáteček a zvoneček.