3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

24.4.

24.04.2014 12:16

ČJ - 127/14 do ČJ DÚ,   M - PS 23/7,8,            ČT - dodělat PS 22/15,16,23/18,19,

PRV - na pondělí obr.živočichů (obratlovci,bezobratlí)